Høytrykk

Høytrykk

Tresnitt

Tresnitt er den eldste grafikkteknikken.Tegningen lages på en planslipt treplate. Alt som skal være hvitt i det ferdige trykket, skjæres vekk med kniv eller huljern. Da blir tegningen, som skal påføres trykksverte, stående igjen som et relieff. Hvert motiv består ofte av flere forskjellige trykkplater som er nøye avpasset til hverandre, slik at fargefeltene i det ferdige trykket stemmer.

En valse med trykkfarge rulles over treplaten slik at den kun berører og avsetter farge på de opphøyde feltene. Papiret legges oppå platen og presses mot denne. Når papiret løftes har en fått et speilvendt avtrykk av tegningen i treplaten.

 

Linoleumssnitt

Linoleumssnitt er nokså likt tresnitt, men materialet en skjærer i er nokså ulikt og derfor blir uttrykket også forskjellig. Den myke linoleumen gir bredere linjer og ofte et litt mykere uttrykk. Partiene rundt motivet skjæres, som i tresnitt, vekk med kniv eller huljern. Fargen rulles på de feltene som står igjen, papiret legges oppå platen og overføres til papiret ved å føres gjennom trykkpressen.

Vanligvis benyttes, som i tresnitt, en trykkplate til hver farge. Det er også mulig å trykke ferdig opplag av en farge for deretter å skjære videre i den samme platen. Så valse inn med ny farge og trykke oppå den forrige fargen. Denne teknikken krever stor nøyaktighet og bevisst planlegging av trykkeprosessen.

 

Collografi

Trykkplaten er ofte av papp, eller annet billig materiale. Platen kan skjæres og rives i, eller man kan lime på andre materialer og teksturer for å bygge opp trykket sitt. Det kan være tråder, sagspon, stoffrester osv. som lager forhøyning i platen. Deretter påføres en lakk/lim slik at platen blir tett og trykksverten ikke trenger inn i pappen. Trykkplaten kan trykkes både som høytrykk og dyptrykk og svertes inn enten ved å valse på farge eller ved å smøre inn farge og ´slå-av´overflødig farge før platen trykkes på dyptrykkspressen. Er relieffet for høyt på platen, må man presse fargene over på papiret for hånd. Det er mulig å sverte inn samme plate med ulike farger samtidig, eller ha ulike plater for hver farge. Collografiplaten blir fort slitt og det er derfor ikke vanlig å trykke høye opplagstall  denne teknikken.