Velkommen

Verkstedet Myren Grafikk er et åpent verksted med alle tradisjonelle trykkteknikker. Vi har utstyr for Silketrykk, Litografi, høytrykk og dyptrykk.

FMG driftes av et styre bestående av profesjonelle kunstnere som arbeider ved verkstedet. Det er for øyeblikket 15 medlemmer . Medlemskap krever kompetanse innen grafikk, og opptak av nye medlemmer blir vurdert av styret. Eksterne kunstnere med grafikk-kompetanse kan leie seg inn på verkstedet for kortere eller lengre tid.

 

 

Følg oss på FaceBook!