Verksteder

Verkstedet er utstyrt for høytrykk, dyptrykk, litografi og silketrykk . Det finnes to manuelle dyptrykkspresser,  Flatdalspresse for høytrykk, to  trykkebord for silketrykk og en motorisert håndpresse for litografi.

 

I tillegg til de ulike verksteder har vi et felles arbeidsrom og utstillingsområde i 2. etg.

 

arbeidsrom

Arbeidspulter og digitalt utstyr.

 

dansesalongen

Dansesalongen brukes som utstillingsplass på sommeren og i desember. Her har vi også arbeidspulter og mulighet for å henge opp bilder underveis i arbeidsprosessen.