Litografi

Litografi kalles plantrykk og og bygger på at fett og vann frastøter hverandre. På Myren bruker vi den gamle teknikken der bildet blir tegnet på litosteiner. Litografi var på 1800-tallet en utbredt teknikk for massekopiering av alle slags tegninger, men brukes i dag mest til trykking av grafisk kunst fra en håndlitografert stein. Ordet liotografi kommer fra gresk der lithos betyr «stein» og graphein betyr «skrive». Bildet blir tegnet eller malt på steinen med et fett litokritt eller med fet litotusj. Steinen blir fuktet med vann før trykking. Når trykkfargen påføres, fester den seg bare til de fettholdige feltene på steinenså der fargen i den opprinnelige tegningen sitter, og ikke i de våte partiene. Fargen blir tilslutt overført til papiret i en trykkpresse.

For å lage fargelitografi blir det brukt flere steiner med hver sin farge. Litografi e plan. eller flattrykk. Det betyr at de trykkende og ikke trykkende partiene ligger på samme nivå på trykkplata. Det litografiske trykket har en myk, litt ullen karakter og egner seg både for detaljer, fine overganger og jevne flater, presise linjer og sprø blyantstreker. Litografi kan også benyttes på metallplater, dette blir da ofte omtalt som offset-trykk. Dette er anvendelig i svært store opplag.