Silketrykk

Silketrykk- serigrafi

 

silketrykkverksted1

silketrykkverksted2

 

Denne teknikken lar trykksverten bli overført til papiret gjennom en stram, finmasket duk. Tidligere var duken av silke, nå er det vanlig at duken er av nylon eller polyester. Motivet er avtegnet på duken med lakk som en sjablong eller stensil, disse har åpne og tette partier, Der partiene er åpne vil trykkfargen presses gjennom og gi avtrykk på papiret. Det vanligste er at duken påføres en emulsjon som er lyssensitiv. Man overfører motivet sitt ved hjelp av f.eks transparenter som blir belyst på duken. Der lyset slipper gjennom transparenten vil duken herde. Porene blir da tette og ingen trykksverte vil kunne presses gjennom. Man pressen trykksverten gjenom duken, som er spendt horrisontalt over papiret, med en rakle i jevn trekk over motivet i rammen. Lik de andre teknikkene har man en ramme for hver farge. Teknikken kjennetegnes av avtrykk med jevne fargeflater og klare linjer, ofte i sterke farger.

 

En prosess

Transparanger kan lages på ulike måter. Her er de printet ut fra datamaskin. Her kan du følge trykkeprosessen frem til ferdig trykk.